Al vor opvarmning bruger CO₂-neutrale energikilder

Miljø & ansvarlighed​

Al vor opvarmning bruger CO₂-neutrale energikilder; træpiller / flis. Træpilleovnen/pilleovn er en fuldautomatisk brændeovn. Pilleovnen benytter Træpiller som Brændsel. Pilleovne kan bruges som primær opvarmning eller som supplerende varme. Træpiller er et lavt miljøbelastende træbrændsel, lavet af sammenpresset savsmuldsaffald fra træindustrien. De miljøvenlige, høj-effektive og lavt-forurenende træpilleovne sikrer en øjeblikkelig og langsigtet forbedring af miljøet og energiforbruget.

Vi har forpligtet os at nedbringe CO₂-udslippet og bruge mere vedvarende energi.

Som en tommelfingerregel svarer 1 kubikmeter træ til 1 ton CO₂

Skoven kan binde CO₂

Som en tommelfingerregel svarer 1 kubikmeter træ til 1 ton CO₂

I nyetablerede skove vil der i etableringsfasen ske en netto binding af CO₂ indtil skoven bliver hugstmoden. Dvs. at skoven opbygger et lager af vedmasse, hvortil det bruger CO₂. Såfremt skoven er permanent vil den opbyggede CO₂ også være fjernet permanent fra atmosfæren. Størrelsen af denne ”CO₂-oplagring” afhænger af træart, miljø, klima osv. Men en typisk dansk bøgeskov indeholder ca. 250 ton CO₂ pr hektar.

I etablerede skove forudsættes det, at der er ligevægt mellem den mængde CO₂, der optages af skoven og den mængde, der fjernes via hugst . Den oplagrede CO₂mængde i skoven forudsættes derfor at være konstant.

Det træ, der hugges fra skovene, vil frigive den oplagrede CO₂ til atmosfæren.

Bæredygtigt & holdbart

Det træ, der hugges fra skovene vil på et eller andet tidspunkt blive nedbrudt og frigive den oplagrede CO₂til atmosfæren. Men i og med at hugst fra skoven bliver forarbejdet til produkter som f.eks. møbler, huse, gulve, konstruktioner, etc. sker der en oplagring af CO₂.

Man opnår også en større gevinst ved at lade træet erstatte fossile brændsler, så som Olie Gas, El, Kul. Disse fossile brændsler udleder betydeligt mere CO₂. Ved at benytte træ , træpiller eller træflis skabes der balance i CO₂. Den tid CO₂ er oplagret, afhænger af produktets levetid, hvor eksempelvis lagringsperioden for aviser kun er et par måneder, mens træ i huskonstruktioner potentielt kan lagre CO₂ i flere hundrede år. Europæiske studier har påvist, at den gennemsnitlige levetid for træprodukter i Europa er 33 år.​

spørgsmål? kontakt os – vi står til rådighed

DANMARKS BEDSTE PILLEOVNE

Se vores fulde udvalg af pilleovne og tilbehør

SE VORES UDVALG

DANMARKS BEDSTE PILLEOVNE

SE VORES UDVALG